Vad vi har gjort!

Sedan Oberoende Realister tillträdde har en hel del positiva konkreta förändringar skett:

 • Vi har tagit beslut om att bygga ut Råda skola till en F-6 skola, vilket även garanterar att vi kan ha ett högstadium med två parallellklasser på Kyrkhedens skola i Ekshärad.
 • Vi stoppade försöken att flytta mellanstadiet från Sunnemo skola.
 • Vi jobbar aktivt för att ha fyra bra skolor med i kommunen.
 • 4 bra skolor i kommunen.
 • På inititativ av OR pågår en utredning för att ge eleverna möjlighet till höga och jämna studieresultat, där målet är att alla elever ska lämna årskurs 9 med behörighet till gymnasiet.
 • Vi har tagit initiativ för att omforma det gamla sjukhuset i Hagfors till ett Omsorgens hus
 • Med plats för demensvård, säbo, korttidsvård eller annan kommunal omsorgsverksamhet som då finns samlat under ett tak i samarbete med Region Värmland.
 • Vi har avsatt pengar för att tända upp gatubelysning i kommunens mindre byar.
 • Vi jobbar med centrumutveckling i Hagfors och Ekshärad.
 • Vi stöttar den lokala handeln och har ökat upphandlingen av lokalproducerade matvaror.
 • Vi har förbättrat och positivt påverkat företags, kultur- och samtalsklimatet i hela kommunen.
 • Vi har tagit ett stort ansvar för kommunens ekonomi och realiserat investeringar utan att öka kommunens låneskuld.
 • Vi har tagit intitivativ till att överklaga Vattendirektivets effekter som är en bidragande orsak till att dammar ska rivas i Hagfors kommun.
 • Vi jobbar på alla sätt för att stoppa eller minska Fortums utrivningsplaner.

Det här är bara några av många frågor som OR jobbar med varje dag. För kommunen och invånarnas bästa! (länk till stycket nedan)

Pågående frågor:

OR arbetar med en mängd politiska frågor där vi vill se konkreta lösningar. Här är några pågående projekt.

 • Teknikhuset – klart 2024. Tillsammans med näringslivet, regionen och andra lärosäten placerar vi Hagfors på kartan som en viktig utbildningsort inom teknisk/naturvetenskaplig utbildning. OR är drivande i processen.
 • Klarälvsbanan – en förlängning av Klarälvsbanan in till Hagfors innebär klara fördelar för arbetspendling och turism. Utredningen har initierats av OR.
 • Omsorgens Hus – ett proejkt i samarbete med Region Värmland, på initiativ av OR.
 • Kyrkhedens skola – Framtidens skola i Ekshärad där en första etapp av en omfattande renovering startar sommaren 2021. På initiativ av OR.
 • Fibernätet – 2021 ska så gott som alla boende i Hagfors kommun ha möjlighet till fiber. För delar av kommunen som Mangstorp och Uvanå, tittar vi på andra tekniska lösningar.
 • Digitalisering – OR driver på för att öka digitaliseringen i Hagfors kommun. Med smarta digitala lösningar kan vi spara skattekronor som kan användas till satsningar på utveckling.
 • Hagfors flygplats – Fortsatt utveckling, där OR tagit initiativ som kan ge ökad trafik.
 • Föreningar – OR jobbar alltid för att stötta kommunens föreningar. Ni är så viktiga, och kan ge så mycket samhällsnytta med stöttning från kommunen.
 • Kulturen – Kulturrådet behöver väckas till liv. OR har tagit initiativ för att öka kulturens betydelse i kommunen.
 • Företagsklimatet – Bättre och kortare kontaktvägar ger klara fördelar. OR gillar företagare, de skapar jobb och framtidstro!
 • Nybyggen – Vi vill se en anpassning av strandskyddet, för att ge möjlighet att bygga i attraktiva, sjönära lägen. Vi har gott om vatten i Hagfors kommun.
 • Gröna näringar – OR jobbar för ökad lokal upphandling för att gynna både konsumenter, producenter och miljön. OR har tagit initiativ till ett projekt för lokal upphandling och vill se en klar inriktning mot miljö, men även teknik, i nya Råda skola.
 • Hållbarhetsfrågor – Hagfors kommun ska på alla sätt förändras till en kommun där vi med stolthet kan säga att vårt klimatavtryck är minimalt – eller noll. Miljöfrågorna är mycket viktiga. För oss i OR är det en tanke vi alltid har med oss i alla beslut.

Det här är några av alla frågor vi dagligen jobbar med. För en bättre kommun, för utveckling och framtidstro. Vill du följa oss och utvecklingen av Hagfors kommun kan du prenumerera på vårt kommunalråd Jens Fischers Veckobrev genom att (Klicka här)

Bli medlem

för en bättre framtid!

Om du har några frågor om partiets politik,
vänligen kontakta oss.

Vi kommer att försöka hitta en bra politisk lösning!

Om cookies
Om webbplatsen
Om personuppgifter GDPR
Tillgänglighetsredogörelse
Tyck till om webbplatsen

made by CreativePack