OR framtidensprogram 2022-2030

Hagfors kommun är en vidunderligt vacker kommun där möjligheterna är många. Det finns kunskap, tradition och vilja att skapa här och nu men även för framtida generationer.

Oberoende realisters politik sätter utveckling av vår kommun främst. När vi talar om utveckling menar vi hela kommunen och inte enbart de största tätorterna.

Den kommunala servicen ska var god och kommunens medarbetare ska ha goda arbetsvillkor. Vi ska ta hand om våra äldre på allra bästa sätt och våra barn ska ges de bästa förutsättningarna.

Tillsammans skapar vi den bästa platsen att leva, arbeta och bo i: Hagfors kommun.

Framtidensprogram

Näringsliv

Det ska vara lätt att starta företag i Hagfors kommun. Vi vill underlätta och aktivt arbeta för företagens utveckling. Företag och företagare måste känna att de är avgörande för kommunens framtid.

Trygghet

Ökad insats för Grannsamverkan, ”smart belysning” i all gatubelysning. Ökad närvaro av polis och bättre service och en öppen polisstation. Vi vill öka insatserna, främst i skolan, i det drogförebyggande arbetet.

Skolan

Fler vuxna i skolan. Bättre fungerande barnomsorg med plats för alla barn inom rimlig tid och på rimligt avstånd från bostaden. Höjd kvalitet i grundskolan där alla barn ska ha möjlighet att nå behörighet till gymnasiet. Ett gymnasium som satsar på såväl teoretiska som praktiska utbildningar. Ökat samarbete med KAU för distansutbildningar på universitetsnivå. Fritidsgårdar i de flesta kommundelar, som kan drivas i samarbete med olika föreningar.

Infrastruktur

Fiber eller mobila lösningar till alla boende i kommunen. Ökad satsning på vägar och flyget, kortare pendlingstid mellan jobb och bostad innebär att allt fler kan välja ett boende i Hagfors kommun. Små bussar för kommunikation inom kommunen och vi vill dessutom låta våra skolungdomar åka linjebuss gratis på lov, helger och kvällar. Fortsatt utbyggnad av cykelbanor, och på sikt vill vi se en järnvägsanslutning till Inlandsbanan.

Miljö

Vi vill införa ett hållbart miljöarbete i kommunen. Investeringar som kommunen gör ska alltid innehålla en miljöbeskrivning. Vi vill bygga laddstationer för nya former av miljöbilar och successivt och medvetet öka andelen miljöbilar i kommunens verksamhet. Vi vill skapa en hundrastgård i de centrala delarna av vår kommun.

Lokal produktion

Vi har många företag som producerar livsmedel och andra produkter, varor eller tjänster. Vi ska i så stor omfattning som möjligt öka kommunens inköp av närproducerat genom riktade upphandlingar. Vi tror på att vara lokalt lojala, och kommunen kan gå i spetsen för ökad lokal utveckling.

Landsbygdsfrågor

Naturen med skogen, sjöarna och vattendragen är en resurs i kommunen. Vi vill öka möjligheterna till sjönära boende i attraktiva och även inom idag strandskyddade miljöer, vi vill arbeta för ökad turism och företagande kopplat till naturen. Vi vill att det ska planeras och, vid behov bygga olika sorters boenden även utanför tätorterna Ekshärad och Hagfors. Vi vill se en ny profilerad F6 skola i Råda, som vi ser som mycket viktigt för i första hand barnen i den sydvästra delen av kommunen. Vi tror på utveckling istället för avveckling och vi anser att kommunen måste värna attraktiva boendemiljöer för att få människor att stanna och locka nya att bosätta sig här.

Kultur/idrott/fritid

Det är dags att satsa på föreningarna i kommunen. De är mycket viktiga för vår utveckling, trivsel och gemenskap. Vi vill skapa ett kulturråd, vi vill se på en lösning för utveckling av Värmullsåsen och vi vill skapa en stadsnära camping i Hagfors tätort. Människorna som jobbar ideellt i våra föreningar behöver allt stöd de kan få.

Stöd, vård och omsorg

Vi ska skapa en meningsfull och socialt hållbar vård för våra äldre. Alternativa boenden med satsning på seniorboenden, förlänga öppettider på våra vårdcentraler, ökad trygghet och en social hemtjänst där de äldre aktiveras. Vi vill också ta bort de delade turerna och erbjuda alla anställda heltidsanställning. Vi vill även införa en oberoende äldreombudsman dit brister i vård och omsorg kan anmälas.

Nyanlända i Hagfors kommun

De nyanlända ska tas emot väl med bra introduktion och stöttning. Det ska finnas en plan för bästa integration där de nyanländas kunskaper och erfarenheter kartläggs. Vi vill se en migrationspolitik utan rasism eller nedlåtande behandling, men med ett tydligt ifrågasättande och krav på en hållbar migrationspolitik i framtiden. Utmaningar och möjligheter måste kunna diskuteras på den politiska agendan.

Bli medlem

för en bättre framtid!

Om du har några frågor om partiets politik,
vänligen kontakta oss.

Vi kommer att försöka hitta en bra politisk lösning!

Om cookies
Om webbplatsen
Om personuppgifter GDPR
Tillgänglighetsredogörelse
Tyck till om webbplatsen

made by CreativePack