Vi vill utveckla, inte avveckla!

Vi är Oberoende Realister – fria i våra tankar,
fria från blockpolitik och ideologiska låsningar.

Hej alla goa medlemmar!

I söndags, den 24/3, höll vi årsmöte för vårt excellenta parti! Det känns fantastiskt roligt att få vara
med i en aktiv roll i Sveriges största lokalparti. Vi behöver hjälp redan nu av äkta OR:erande
människor inför valet 2026, om vi återigen skall vinna!

Läs mer

I vårt första val, 2018, fick vi cirka 36 procent och för två år sedan kammade vi hem drygt 42.
Förstår ni, kära medlemmar, vilken kul, skön och framgångsrik resa vi alla är på? Och alla gillar vi
ju att vara med i det vinnande laget?

Vi står naturligtvis fortfarande för gräsrötternas demokrati på riktigt. Det är ju ni som ger inflödet
av idéerna om vad vi skall fokusera på – En levande, grönskande och starkt växande kommun med
alla de där briljanta idéerna som ni kommer till oss med – Vi driver era önskemål att bli verklighet. –
Lagarbete!

Andra partiers representanter kallar vi ofta politiker, medan vi är pålitliger, som en kompis ofta
hävdar. Vi genomför det vi säger, och det känns väl skönt?

Vårt årsmöte fokuserade på stadgeändringar. Stadgarna skrevs då partiet fortfarande var ungt och
litet. I dag inser vi att ett lagspel kräver fördelningar på fler personer. Valberedningen, och även
styrelsen, anser att det vore bra att skilja på partiordförande och partiledare. Därför röstade årsmötet
för detta förslag. Vilket betyder att vi har ett nytt årsmöte för att fastslå de nya stadgeförändringarna
den 28/4. Då kommer vi även att hålla ett av våra populära Medlemsmöten.
Dessutom tyckte vi att det var dags att modernisera partiavgifterna till 100 kronor för alla, oavsett
ålder. Lika för alla.

Framför allt känns det angenämt att hälsa välkommen till vår nya Ordförande, Boo Westlund, och
att få presentera den nya styrelsen:

Suppleanter (i bokstavsordning): Magnus Björklund, Torbjörn Hedlund samt Camilla Hülphers.

Ledamöter (i bokstavsordning): Maria Bertelsen, Alec Boksjö (Sekreterare), Jeroen van Bussel,
Gunilla Jensen (Kassör), Conny Kalenius, Michael Kjellstrand (v. Ordförande) Thony Liljemark,
(Pressansvarig), Leif Svensson.
Och de som kollar oss (revisorer) är Kenneth Andersson samt Christer Karphammar.

Ladda ner vårt NYA program för 2022 till 2030 här – Klicka här
Oberoende_Realister_logo

Vi vill utveckla, inte avveckla!

Vi är Oberoende Realister – fria i våra tankar, fria från blockpolitik och ideologiska låsningar.

En kommun kan och ska styras av sina egna invånare.
Vi vill skapa den förändringen, tillsammans.

Hagfors ska vara en öppen och demokratisk kommun där alla ska trivas, känna sig delaktiga och sedda.

Vi ser att vår kommun har fantastiska möjligheter!

Om Partiet

År 2017 bildades partiet Oberoende Realister av några engagerade kommunbor som ville se verklig förändring i sin egna hemkommun. Med raska steg växte partiet till att ställa upp i kommunvalet 2018. Där blev nykomlingarna OR största parti. Därmed bröts en lång politisk tradition i kommunen genom ett efterlängtat maktskifte, samtidigt som vårt parti skrev svensk politisk historia som Sveriges största lokala parti. Vi tillträdde där och då som styrande parti i minoritetsstyre med Jens Fischer som folkvalt kommunalråd.

Idag består OR fortfarande av helt vanliga invånare med vitt skilda bakgrunder, något som vi ser som ett av partiets största styrkor. Vi engagerar oss på fritiden och ser oss själva som en nytänkande kraft i kommunen. Vi strävar efter att ta tillvara på hela kommunens unika möjligheter och se utveckling framför avveckling i hela vårt lokala samhälle. Partiets dröm är att få sprida ljus och framtidstro i delar av kommunen där det länge varit mörkt. Vi tror att en positiv utveckling ska märkas i både landsbygd och tätort.

På kort tid har vi nu börjat resan för att vända en negativ trend till ett positivt uppvaknande genom att vända oss till alla kommuninvånare och jobba för konkreta resultat. Nu fortsätter vi jobba för en framtid där alla ska kunna känna sig delaktiga och samtidigt unika, trygga och nöjda. Vi i OR är stolta över vår kommun och vill att alla invånare i Hagfors kommun ska känna detsamma.

Partiets värdegrund

Vi tror på verklig demokrati. Vi tror att det är viktigt för människor i Hagfors Kommun att ha en möjlighet att påverka politiska beslut. Vi vill lyssna, väga och mäta kommuninvånarnas synpunkter tillsammans med våra egna tankar för att utveckla kommunen. Vi tycker att allas åsikter är viktiga. Vi har engagerat oss för kommuninvånarnas bästa, inte enbart för våran egen skull.

Tillsammans är vi starka!

Om Stories

Vi inom OR har under vår korta tid som parti redan hunnit se, höra och göra mycket. Vi bär på en mängd berättelser från både medlemmar, händelser och politiska sannsagor. OR Stories är vårt levande arkiv av berättelser där du som medlem, läsare och kommuninvånare ges en möjlighet till få en djupare inblick i de krafter som både bakom och framför idag driver Sveriges största lokalparti.

Mycket läsnöje!

UTVECKLING – FRAMTIDSTRO – OR

UTVECKLING – FRAMTIDSTRO – OR

Veckobrev

Varje vecka skriver vårt kommunalråd Jens Fischer ett uppskattat veckobrev där han kortfattat berättar om den gångna veckan och allt som händer i Hagfors kommun.
Vi vill vara transparenta och tydliga i vårt politiska arbete. Det bidrar till att alla kommuninvånare känner sig delaktiga och informerade om Oberoende Realisters mål och resultat. 

Bli medlem

för en bättre framtid!

Om du har några frågor om partiets politik,
vänligen kontakta oss.

Vi kommer att försöka hitta en bra politisk lösning!

Om cookies
Om webbplatsen
Om personuppgifter GDPR
Tillgänglighetsredogörelse
Tyck till om webbplatsen

made by CreativePack