Om oss

Oberoende Realister bildades 10 September 2017. Partiet ställde upp i kommunvalet 2018. I valet blev vi Hagfors kommuns största parti med 36,47 procent av rösterna och samtidigt Sveriges största lokala parti 2018. På lite över ett år hade alltså några få initiativtagare, tillsammans med en genuin folkrörelse, grundats, vuxit och genom demokratisk folkomröstning slagkraftigt skiftat en hel kommun i en ny riktning. (Vill du veta mer – läs då Segersagan OR).

Idag styr vi i Oberoende Realister kommunen i minoritet, vilket innebär att vi har samtliga ordförandeposter, men inte egen majoritet. I alla frågor och inför alla beslut för vi en dialog med andra partier i kommunen. Det är en av våra styrkor.

Vi bakom partiet är helt vanliga invånare men med väldigt olika bakgrund. Vad som förenar oss är viljan till förändring och utveckling av platsen där vi alla bor – Hagfors Kommun. Vi engagerar oss på fritiden och ser oss själva som en nytänkande kraft i kommunen och vill att en positiv utveckling ska märkas i både tätorter och landsbygd. Vår ambition är att tända ljus och ge framtidstro i hela kommunen, även de platser som länge levt i ett mörker. Vi är ett parti som vänder sig till alla kommuninvånare och vi vill nå konkreta resultat.

Nu redan efter några år i politiken har vi sett att framtidstron och barnantalet ökar, våra invånare är nöjdare och näringslivets stora problem är att hitta nya duktiga medarbetare. Arbetslösheten bland unga och äldre är låg. Med vår satsning på fyra mycket bra grundskolor och en gymnasieskola med ett nytt Teknikhus blir Hagfors kommun en skolkommun att räkna med. Tillsammans och i samarbete med bland andra Karlstads Universitet och Bergskolan i Filipstad bygger vi för framtiden.

Inom äldreomsorgen vill vi skapa ett Omsorgens Hus i det som tidigare var sjukhuset i Hagfors. Här vill vi se korttids- och demensboende, samla andra verksamheter och tillsammans med Region Värmland bygga en verksamhet som gynnar alla invånare. Gammal som ung.

För att stärka vår gröna näring har vi jobbat hårt för att öka den lokala upphandlingen och vi har startat flera projekt som ska öka möjligheter att handla lokala råvaror. Tillsammans med lokala matproducenter går vi nu vidare i ett projekt där skolorna och våra skolkök jobbar tillsammans med producenterna.

Vi har börjat resan för att vända en negativ trend till ett positivt uppvaknande. Nu fortsätter vi jobba för framtiden, en framtid där alla känner sig delaktiga och samtidigt unika, trygga och nöjda. Vi är stolta över vår kommun, det berättar vi gärna, och vill att alla invånare i Hagfors kommun ska känna detsamma.

Bli medlem

för en bättre framtid!

Om du har några frågor om partiets politik,
vänligen kontakta oss.

Vi kommer att försöka hitta en bra politisk lösning!

Om cookies
Om webbplatsen
Om personuppgifter GDPR
Tillgänglighetsredogörelse
Tyck till om webbplatsen

made by CreativePack