Partistyrelsen 2020

Oberoende Realister har efter valet 2018 tillsatt partiföreträdare på många olika förtroendeposter. Partiet finns representerat i en rad olika sammanhang som framgår av listan här under.

Vi gör skillnad, varje dag.”

Förtroendevalda 2021

Camilla Hülphers

Camilla Hülphers

Ordförande

Oberoende Realister har en politik som tilltalar mej; Öppen dialog, direkt demokrati och inget ”huvudparti” i Stockholm som bestämmer! Utan bara lokala frågor som berör oss boende i vår kommun!

Michael Kjellstrand

Michael Kjellstrand

Vice-Ordförande

Jag vill jobba för en blomstrande kommun och en levande landsbygd. Jag värnar vår rätt att själva bestämma över utvecklingen av vår livsmiljö.

Annika Hagberg

Annika Hagberg

Sekreterare

 Jag är småföretagare och vill jobba för ett bättre företagsklimat och fler mindre företag i Hagfors kommun.

Thor Millvik

Thor Millvik

Kassör

Var med vid bildandet av OR. Medlem i styrelsen. Fullmäktige, bygg o miljönämnden, pensionärs- och handikapprådet, Hagforshem, hjälpmedelnämnden, valberedningen, valnämnd samt nämndeman.

Thony Liljemark

Thony Liljemark

Pressansvarig

OR står för nytänkande och utveckling av vår kommun och en viktig del i det arbetet är att ha en vård och omsorg som jag själv skulle vilja använda. Detta är en av de frågor jag brinner för och genom mitt engagemang i OR kan jag var med och påverka i rätt riktning.

Jeroen van Bussel

Jeroen van Bussel

Styrelse ledamot

Som invandrare från Nederländerna trivs jag bra i Hagfors, och som en del av samhället tycker jag att det är viktigt att delta.

Tillsammans i en kommun med stora möjligheter, nu handlar det bara om att förverkliga dem.

Leif Svensson

Leif Svensson

Styrelse ledamot

Oberoende Realister ger mig framtidstro. 

Samuel Nilsson

Samuel Nilsson

Styrelse ledamot

Som kulturarbetare ser jag att OR har bästa förutsättningarna att utveckla Hagfors från en brukskommun till en av länets bästa kulturkommuner – Här finns 9000 år av historia, kulturarv och en mångfald av traditioner att tillvarata. Låt oss utveckla kulturen, inte avveckla.

Ludwig Hülphers

Ludwig Hülphers

Styrelse ledamot

Jag valde Oberoende Realister för jag ser möjligheterna att ge kommunens barn det jag saknat.

Alec Boksjö

Alec Boksjö

Styrelse suppleant

OR möjliggör ett politiskt nytänkande och en handlingskraft i nya allianser, som jag gärna vill vara en del av.

Kiki Engström

Kiki Engström

Styrelse suppleant

Jag är med i Oberoende Realister för att de står för nytänkande i den lokala politiken.

Maria Bertelsen

Maria Bertelsen

Styrelse suppleant

Ett nytänkande.  Modern framtidspolitik. Därför väljer jag Oberoende Realister.

‘Kommunfullmäktige

Vakant

Jens Fischer

Boo Westlund

Christina Axelsson

Birgitta Söderlund

Katarina Carlsten

Jan Pfeiffer

Anna Oskarson

Thor Millvik

Nenne Westlund

Thony Liljemark

William Åkerström

Tomas Braneby

Annika Hagberg

Ersättare

Linn Jensen

Kerry Larsmalm

Benaoun ”Ben” Hamaeid

Jeroen van Bussel

Torbjörn Hedlund

Fullmäktigeberedningen

Vakant

Jens Fischer

Ersättare

William Åkerström

Thor Millvik


Kommunstyrelsen

Jens Fischer, kommunalråd och KSO

Boo Westlund, förste vice ordförande

Vakant

Christina Axelsson

Thony Liljemark

Ersättare

Katarina Carlsten

Birgitta Söderlund

Tomas Braneby

Camilla Hülphers

Annika Hagberg


Kommunledningsutskottet, även budget- och bokslutskommitté

Jens Fischer, ordförande

Vakant

Ersättare

Christina Axelsson

Boo Westlund


Individ- och omsorgsutskottet

Thony Liljemark, ordförande

Ersättare

Camilla Hülphers

Annika Hagberg

Barn- och bildningsutskottet

Boo Westlund, ordförande

Birgitta Söderlund

Ersättare

Katarina Carlsten

Jens Fischer


Valnämden

Thor Millvik, ordförande
Mårten Jönsson

Ersättare

Annika Hagberg
Torbjörn Sjögren


Valberedningen

Boo Westlund, ordförande

Thony Liljemark

Thor Millvik

Birgitta Söderlund

Ersättare

Christina Axelsson

Anna Oskarson

Nenne Westlund

Annika Hagberg

Miljö- och byggnämnden

Christer Stenmark, ordförande

Jan Pfeiffer

Ersättare

Thor Millvik

Ingela Pfeiffer

Jeroen van Bussel


Hagforshem AB

Christina Axelsson, ordförande

Ingela Pfeiffer

Ersättare

Jeroen van Bussel

Thor Millvik


Hagfors Energi AB

Mikael Kellstrand, ordförande

Tomas Braneby

Ersättare

Tommy Jansson

Camilla Hülphers


Uvån Näringslivscenter AB

Jens Fischer

Vakant

Ersättare

Christina Axelsson 

Övriga politiska uppdrag

Jens Fischer

Gemensam drift- och servicenämnd i Värmland

Värmlandsrådet

Kommuninvest ek förening

VärmlandsMetanol AB, ombud vid bolagsstämma

Stadshus AB

Klarälvsdalens samordningsförbund

 

Boo Westlund

Gymnasiesamverkan i Värmland

Leader Växtlust Värmland

Värmlands läns kalkningsförbund

Politiska referensgruppen för social hållbarhet

God man vid fastighetsbildningsförrättning, jord och skog

Stadshus AB

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Pensionärsrådet

Sveriges vattenkraft och vindkraftskommuner och regioner

Thony Liljemark,

Pensionärsrådet, ordförande

Råd för funktionshinderfrågor, ordförande

Politiska referensgruppen för social hållbarhet

Värmlands läns vårdförbund

Christer Stenmark,

God man vid fastighetsbildningsförrättning, tätort

 

 

Thor Millvik,

Nämndeman i Värmlands tingsrätt

Conny Kalenius,

Gemensam överförmyndarnämnd

Christina Axelsson,

Begravningsombud

Camilla Hülphers,

Nämndeman i Värmlands tingsrätt

Borgerlig vigselförättare

Tomas Braneby,

Värmlandsbataljonen

Torbjörn Sjögren,

Kommunens fiskevårdsföreningar

Gun-Britt Edvardsson,

Råd för funktionshinderfrågor

Pensionärsrådet

Bli medlem

för en bättre framtid!

Om du har några frågor om partiets politik,
vänligen kontakta oss.

Vi kommer att försöka hitta en bra politisk lösning!

Om cookies
Om webbplatsen
Om personuppgifter GDPR
Tillgänglighetsredogörelse
Tyck till om webbplatsen

made by CreativePack