Partystyrelsen 2020

Oberoende Realister har efter valet 2018 tillsatt partiföreträdare på många olika förtroendeposter. Partiet finns representerat i en rad olika sammanhang som framgår av listan här under.

Vi gör skillnad, varje dag.”

Förtroendevalda 2021

Camilla Hülphers

Camilla Hülphers

Vice ordförande

Jag tog tillfället i akt att göra något i politiken för att få en röst i vad som händer omkring mig

Jens Fischer

Jens Fischer

Förtroendevalda

Jag tog tillfället i akt att göra något i politiken för att få en röst i vad som händer omkring mig

Annika Hagberg

Annika Hagberg

Sekreterare

 Jag är småföretagare och vill jobba för ett bättre företagsklimat och fler mindre företag i Hagfors kommun.

Peter Åkerström

Peter Åkerström

Ordförande

Det som andra ser som ganska omöjligt ser jag ofta som en möjlighet och en intressant utmaning. OR var en sådan och resten vet ni!

Thor Millvik

Thor Millvik

Kassör

Jag tog tillfället i akt att göra något i politiken för att få en röst i vad som händer omkring mig

Jeroen van Bussel

Jeroen van Bussel

|

Som invandrare från Nederländerna trivs jag brå i Hagfors, och som en del av samhället tycker jag att det är viktigt att delta.

Vi lever tillsammans i ett kommun med stora möjligheter, nu handlar det bara om att förverkliga dem.

Thony Liljemark

Thony Liljemark

|

Jag tog tillfället i akt att göra något i politiken för att få en röst i vad som händer omkring mig

Boo Westlund

Boo Westlund

|

Utveckling vill alla ha, men någon måste också jobba med utveckling. Det vill jag göra, och men OR som styrande parti ska vi sätta fart på Hagfors kommun.

Samuel Nilsson

Samuel Nilsson

Ledamot

Som kulturarbetare ser jag att OR har bästa förutsättningarna att utveckla Hagfors från en brukskommun till en av länets bästa kulturkommuner – Här finns 9000 år av historia, kulturarv och en mångfald av traditioner att tillvarata. Låt oss utveckla kulturen, inte avveckla.

William Åkerström

William Åkerström

|

Jag tog tillfället i akt att göra något i politiken för att få en röst i vad som händer omkring mig!

Michael Kjellstrand

Michael Kjellstrand

|

Jag vill jobba för en blomstrande kommun och en levande landsbygd. Jag värnar vår rätt att själva bestämma över utvecklingen av vår livsmiljö.

Åsa-Kréstin Höglund

Åsa-Kréstin Höglund

|

Jag känner att vi kan göra en stor skillnad i kommunen, och ge medborgare en chans att göra sina röster hörda.

‘Kommunfullmäktige

Peter Åkerström, ordförande

Jens Fischer

Boo Westlund

Christina Axelsson

Birgitta Söderlund

Katarina Carlsten

Peter Brunius

Jan Pfeiffer

Anna Oskarson

Thor Millvik

Nenne Westlund

Thony Liljemark

William Åkerström

Ersättare

Linus Köhler

Tomas Braneby

Annika Hagberg

Linn Jensen

Kerry Larsmalm

Benaoun ”Ben” Hamaeid

Jeroen van Bussel

Fullmäktigeberedningen

Peter Åkerström, ordförande

Jens Fischer

Ersättare

William Åkerström

Thor Millvik


Kommunstyrelsen

Jens Fischer, kommunalråd och KSO

Boo Westlund, förste vice ordförande

Peter Åkerström

Christina Axelsson

Thony Liljemark

Ersättare

Peter Brunius

Katarina Carlsten

Birgitta Söderlund

Tomas Braneby

Camilla Hülphers


Kommunledningsutskottet, även budget- och bokslutskommitté

Jens Fischer, ordförande

Peter Åkerström

Ersättare

Christina Axelsson

Boo Westlund


Individ- och omsorgsutskottet

Thony Liljemark, ordförande

Peter Åkerström

Ersättare

Peter Brunius

Camilla Hülphers

Barn- och bildningsutskottet

Boo Westlund, ordförande

Birgitta Söderlund

Ersättare

Katarina Carlsten

Jens Fischer


Valnämden

Thor Millvik, ordförande
Mårten Jönsson

Ersättare

Annika Hagberg
Torbjörn Sjögren


Barn- och bildningsutskottet

Boo Westlund, ordförande

Birgitta Söderlund

Ersättare

Katarina Carlsten

Jens Fischer


Valberedningen

Boo Westlund, ordförande

Thony Liljemark

Thor Millvik

Birgitta Söderlund

Ersättare

Peter Brunius

Christina Axelsson

Anna Oskarson

Nenne Westlund

Miljö- och byggnämnden

Christer Stenmark, ordförande

Peter Brunius

Jan Pfeiffer

Ersättare

Thor Millvik

Ingela Pfeiffer

Jeroen van Bussel


Hagforshem AB

Christina Axelsson, ordförande

Ingela Pfeiffer

Ersättare

Jeroen van Bussel

Thor Millvik


Hagfors Energi AB

Christina Axelsson, ordförande

Tomas Braneby

Ersättare

Tommy Jansson

Michael Kjellstrand


Uvån Näringslivscenter AB

Jens Fischer

Peter Åkerström

Ersättare

Christina Axelsson 

Övriga politiska uppdrag

Jens Fischer

Gemensam drift- och servicenämnd i Värmland

Värmlandsrådet

Kommuninvest ek förening

VärmlandsMetanol AB, ombud vid bolagsstämma

Stadshus AB

Boo Westlund

Gymnasiesamverkan i Värmland

Leader Växtlust Värmland

Agera Värmland

Värmlands läns kalkningsförbund

Politiska referensgruppen för social hållbarhet

God man vid fastighetsbildningsförrättning, jord och skog

Stadshus AB

 

Thony Liljemark,

Pensionärsrådet, ordförande

Råd för funktionshinderfrågor, ordförande

Politiska referensgruppen för social hållbarhet

Värmlands läns vårdförbund

Peter Åkerström,

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Pensionärsrådet


Christer Stenmark,

God man vid fastighetsbildningsförrättning, tätort

 

Thor Millvik,

Gemensam hjälpmedelsnämnd

Nämndeman i Värmlands tingsrätt

Klarälvdalens samordningsförbund

Conny Kalenius,

Gemensam överförmyndarnämnd

 

Christina Axelsson,

Begravningsombud

 

Peter Brunius,

Råd för funktionshinderfrågor

Klarälvdalens samordningsförbund

Camilla Hülphers,

Nämndeman i Värmlands tingsrätt

Borgerlig vigselförättare

Tomas Braneby,

Värmlandsbataljonen

Torbjörn Sjögren,

Kommunens fiskevårdsföreningar

Gun-Britt Edvardsson,

Råd för funktionshinderfrågor

Pensionärsrådet

Bli medlem

för en bättre framtid!

Om du har några frågor om partiets politik,
vänligen kontakta oss.

Vi kommer att försöka hitta en bra politisk lösning!

Om cookies
Om webbplatsen
Om personuppgifter GDPR
Tillgänglighetsredogörelse
Tyck till om webbplatsen

made by CreativePack