Partistyrelsen 2020

Oberoende Realister har efter valet 2018 tillsatt partiföreträdare på många olika förtroendeposter. Partiet finns representerat i en rad olika sammanhang som framgår av listan här under.

Vi gör skillnad, varje dag.”

Förtroendevalda 2021

Camilla Hülphers

Camilla Hülphers

Ordförande

Oberoende Realister har en politik som tilltalar mej; Öppen dialog, direkt demokrati och inget ”huvudparti” i Stockholm som bestämmer! Utan bara lokala frågor som berör oss boende i vår kommun!

Michael Kjellstrand

Michael Kjellstrand

Vice-Ordförande

Jag vill jobba för en blomstrande kommun och en levande landsbygd. Jag värnar vår rätt att själva bestämma över utvecklingen av vår livsmiljö.

Thony Liljemark

Thony Liljemark

Pressansvarig

OR står för nytänkande och utveckling av vår kommun och en viktig del i det arbetet är att ha en vård och omsorg som jag själv skulle vilja använda. Detta är en av de frågor jag brinner för och genom mitt engagemang i OR kan jag var med och påverka i rätt riktning.

Alec Boksjö

Alec Boksjö

Sekreterare

OR möjliggör ett politiskt nytänkande och en handlingskraft i nya allianser, som jag gärna vill vara en del av.

Samuel Nilsson

Samuel Nilsson

Styrelseledamot

Som kulturarbetare ser jag att OR har bästa förutsättningarna att utveckla Hagfors från en brukskommun till en av länets bästa kulturkommuner – Här finns 9000 år av historia, kulturarv och en mångfald av traditioner att tillvarata. Låt oss utveckla kulturen, inte avveckla.

Maria Bertelsen

Maria Bertelsen

Styrelsesuppleant

Ett nytänkande.  Modern framtidspolitik. Därför väljer jag Oberoende Realister.

Jeroen van Bussel

Jeroen van Bussel

Styrelseledamot

Som invandrare från Nederländerna trivs jag bra i Hagfors, och som en del av samhället tycker jag att det är viktigt att delta.

Tillsammans i en kommun med stora möjligheter, nu handlar det bara om att förverkliga dem.

Leif Svensson

Leif Svensson

Styrelseledamot

Oberoende Realister ger mig framtidstro. 

OR, genomförda val samt val som ska genomföras på fullmäktige den 31 oktober 2022.

 

Kommunfullmäktige 2022-2026

Fullmäktige, ordinarie

Michael Kjellstrand, ordförande fullmäktige

Jens Fischer

Camilla J. Hülphers

Boo Westlund

Annika Hagberg

Thony Liljemark

Eva Liljemark

Thor Millvik

Nenne Westlund

Jeroen van Bussel

Anna Oskarson

Tomas Braneby

Tommy Jansson

Samuel Nilsson

Torbjörn Hedlund

Ersättare

Christina Axelsson
Benaoun (Ben) Hamaeid
William Åkerström
Patrik Eliasson
Christer Stenmark
Monika Elfgren
Maria Bertelsen
Gunnar Björk
d

Fullmäktiges valberedning

Boo Westlund, ordförande
Thony Liljemark
Thor Millvik
Annika Hagbergr

Ersättare

Nenne Westlund
Maria Bertelsen
Samuel Nilsson


Fullmäktigeberedningen

Mikael Kjellstrand, ordförande
Jens Fischer
Thor Millvik

Ersättare

Annika Hagberg
Camilla Hülphers
Eva Liljemarkn


Kommunrevisorer

Petra Larstorp, vice ordförande

Kenneth Andersson

 

Kommunstyrelsen

Jens Fischer, KSO

Boo Westlund, förste vice ordförande

Camilla Hülphers

Annika Hagberg

Thony Liljemark

Michael Kjellstrand

Ersättare ks

Eva Liljemark
Thor Millvik
Nenne Westlund
Jeroen van Bussel
Anna Oskarson
Tomas
BranebyMiljö- och byggnämnden

Christer Stenmark, ordförande

Jeroen van Bussel

Maria Bertelsen

Gunnar Björk

Ersättare

Thor Millvik
Michael Kjellstrand
Ludvig Hülphers
Samuel NilssonValnämnden

Annika Hagberg, ordförande

Tommy Jansson

Ann-Sofie Andersson

Ersättare

Alec Boksjö
Conny Kalenius
Torbjörn Hedlund

Ombud i Kommuninvest ek. för.

Jens FischerVärmlands drift- och servicenämnd

Jens FischerVärmlands läns kalkningsförbund

Boo WestlundVärmlands läns vårdförbund

Thony LiljemarkVärmlandsbataljonen

Tomas BranebyGemensam överförmyndarnämnd

Conny KaleniusVärmlandsrådet

Jens FischerBegravningsombud

Christina AxelssonKlarälvdalens vattenvårdsförbund

Boo WestlundHjälpmedelsnämnden, gemensam

Thony LiljemarkKlarälvdalens samordningsförbund

Jens Fischer 

Övriga politiska uppdrag

Jens Fischer

Gemensam drift- och servicenämnd i Värmland

Värmlandsrådet

Kommuninvest ek förening

VärmlandsMetanol AB, ombud vid bolagsstämma

Stadshus AB

Klarälvsdalens samordningsförbund

 

Boo Westlund

Gymnasiesamverkan i Värmland

Leader Växtlust Värmland

Värmlands läns kalkningsförbund

Politiska referensgruppen för social hållbarhet

God man vid fastighetsbildningsförrättning, jord och skog

Stadshus AB

Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner

Pensionärsrådet

Sveriges vattenkraft och vindkraftskommuner och regioner

Thony Liljemark,

Pensionärsrådet, ordförande

Råd för funktionshinderfrågor, ordförande

Politiska referensgruppen för social hållbarhet

Värmlands läns vårdförbund

Christer Stenmark,

God man vid fastighetsbildningsförrättning, tätort

 

 

Thor Millvik,

Nämndeman i Värmlands tingsrätt

Conny Kalenius,

Gemensam överförmyndarnämnd

Christina Axelsson,

Begravningsombud

Camilla Hülphers,

Nämndeman i Värmlands tingsrätt

Borgerlig vigselförättare

Tomas Braneby,

Värmlandsbataljonen

Torbjörn Sjögren,

Kommunens fiskevårdsföreningar

Gun-Britt Edvardsson,

Råd för funktionshinderfrågor

Pensionärsrådet

Bli medlem

för en bättre framtid!

Om du har några frågor om partiets politik,
vänligen kontakta oss.

Vi kommer att försöka hitta en bra politisk lösning!

Om cookies
Om webbplatsen
Om personuppgifter GDPR
Tillgänglighetsredogörelse
Tyck till om webbplatsen

made by CreativePack